Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

Of the Wand and the Moon - The Lone Descent


The Lone Descent
Of the Wand and the Moon
2011
Genre: Neo-folk


1. SUNSPOT
2. ABSENCE
3. A PYRE OF BLACK SUNFLOWERS
4. TEAR IT APART
5. WE ARE DUST
6. A TOMB OF SEASONED DYE
7. IS IT OUT OF OUR HANDS?
8. WATCH THE SKYLINE CATCH FIRE
9. THE LONE DESCENT
10. IMMER VORWÄRTS
11. A SONG FOR DEAF EARS IN EMPTY CATHEDRALS


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου