Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Μουσική και Ευγονική


ΩΡΑΙΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΓΟΝΙΚΗ

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ Ι.ΖΑΧΟΥ
1932

Από τον πρόλογο

Τα σωματικώς και ψυχικώς υγιά και ωραία τέκνα είναι αναμφισβήτως τα σπουδαιότερα καλλιτεχνήματα τα ευφραίνοντα την ψυχήν του ανθρώπου καθώς και τα λοιπά μη ζώντα έργα τέχνης.
Εις τας Πέντε Ωραίας Τέχνας : την Ζωγραφική, την Γλυπτικήν, την Αρχιτεκτονικήν, την Ποίησιν (και την φιλολογίαν εν γένει) και την Μουσικήν, προσθέτουσί τινες και την Ευγονική.
Είναι Ωραία Τέχνη εφόσον αποτελεί: φροντίδα, όπως παράγωνται όντα αισθητικώς και ψυχικώς αρεστά εις τους ανθρώπους.


Μπορείτε να κατεβάσετε το τευχίδιο στον παρακάτω σύνδεσμο:

Sonne Hagal - JordansfrostSonne Hagal
Jordansfrost
2008 
Genre: Neo-folk


01. Flackerndes Feuer
02. Midsummernight
03. Vengeance
04. Das letzte Lied
05. Hidden Flame
06. Rokh
07. Herr Gilbhardt
08. Ragnarök
09. Who has seen the wind?
10. Totentanzlied
11. The Hawk
12. Over the stone