Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

Arditi - Leading the Iron Resistance


Leading the Iron Resistance
Arditi
2011
Genre: Martial, Neo-classical


1. Leading The Iron Resistance
2. False Mask Of Freedom
3. Volunteers
4. Military Virtue
5. Fahnen Ewigkeit
6. Arming For War
7. Forging A New Man
8. We The Unity,You The Mass
9. A Giant Bleeds


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου