Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Strydwolf - Dunkle Wälder

Strydwolf
Dunkle Wälder

2011
Genre: Neo-folk

1. In Die Ewigen Wälder
2. Dunkle Wälder
3. Im Nebel
4. Natur Und Krieg
5. Night Cometh On!
6. Winter Come Back
7. Verirrung
8. Schwarzen Wald
9. Weiße Wolken
10. Sturmes Weckruf
11. Der Jäger Abschied
12. Wanderlied
13. Friezenliet
14. Waldsang
15. Frühlingsglaube


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου