Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Triarii - Exile


Triarii
Exile

2011
Genre: Martial, Neoclassical

1. Monstranz
2. Emperor Of The Sun
3. Exile
4. Iron Fields
5. Stadt Der Jugend
6. Heimkehr Σύνδεσμος7. Solemn Vigil

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου