Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Summoning - Dol GuldurSummoning
Dol Guldur

1996
Genre : Epic/Medieval Black Metal

1. Angbands Schmieden
2. Nightshade Forests
3. Elfstone
4. Khazad Dúm
5. Kôr
6. Wyrmvater Glaurung
7. Unto a Long Glory...
8. Over Old Hills

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου