Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

Werkraum - Early Love Music


Werkraum
Early Love Music
2008

01 Beware The Jabberwock!
02 La Marmotte
03 Ein Lied Von Lieb Und Treu
04 Santy Ano
05 Slâfest Du, Vriedel Ziere?
06 Song For Erik
07 The Dream
08 Allgemach
09 Der Schmied
10 Beyond The Evening Star
11 The Smiling Of The Rose
12 Une Jeune Fillette
13 Die Rechte Braut
14 Sanctity And Steel

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου