Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

Triakel - Sånger från 63° NTriakel
Sånger från 63° N (Songs from the 63rd Latitude)
2004

Genre : Swedish Folk

1. Veit (Where D’you Think...? )
2. N’Lars och N’Mas (Maclay and Macrae)
3. Lihll-Pe i Floa (Wee Willie Wattie) PLAY
4. Lilltåa,Tåtilla (Little Toe)
5. Grannar och vänner (Friends and Neighbours)
6. Min docka (My Pretty Maid)
7. Barnamörderskan (The Cruel Mother)
8. Guds fruktan/Steklåt (Trust in God)
9. Älskaren i gluggen (The Lover at the Window) PLAY
10. Nu haver denna dag (Now One More Day)
11. Den gråtande drängen (The Farm Lad Who Cried)
12. Bli som far (In Your Father’s Footsteps)
13. Tordyveln/Polska (The Dung Beetle’s Wedding)
14. Långmasaguten (Young Ricky Rider)
15. Farväl alla vänner (Farewell To You All)
16. I Jamtlann (Jämtland)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου