Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Wolfenmond - Sagas


Wolfenmond
Sagas
2007 
Genre: Medieval


1. Völuspá
2. Wolfszeit
3. Elrued
4. Katla
5. Hel
6. Mýrdalssandur
7. Bruder
8. Teufelspfeife
9. Wilde Rose
10. Seoí
11. Schwarze Wolken
12. Elfenhochzeit
13. Òdadahraun
14. Ymir


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου